privacy
Zonder titel (Facebook-bericht)

Wkkgz


Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het GAT

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het CAT via Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Privacybeleid


De volgende persoonsgegevens worden door GezondeBalansLeefstijlcoaching geregistreerd:


• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres

Verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van de
cliëntenadministratie en facturatie. De gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik en persoonlijke correspondentie (al dan niet per mail). Kopie facturen worden gearchiveerd.

GezondeBalansLeefstijlcoaching verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en om u informatieve e-mails toe te sturen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.
Daarnaast gebruikt GezondeBalansLeefstijlcoaching uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, dit zal doorgaans bestaan uit het houden van consulten.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is voor het
realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw
gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard na afloop van het laatste
contact.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@gezondebalansleefstijlcoaching.nl.
GezondeBalansLeefstiijlcoaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
GezondeBalansLeefstijlcoaching zal de persoonsgegevens die tot haar beschikking zijn gesteld nooit delen met derden, of gebruiken voor spamdoeleinden. Uiteraard worden uw persoonsgegevens tegen misbruik en fraude beveiligd.